Ga naar hoofdinhoud

Voor de toepassing van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR):

Europe Car Shipping S.L.
CIF: B-16991622
Adres: Calle Avenida de Valencia, R. La Santa Cruz, nº 31 Edf. Buganvilla 18690 Almuñécar (Granada)

Inschrijving in het handelsregister: Inscrita en el Registro Mercantil de Granada, Tomo: 861, Libro: 0, Folio: 102, Hoja: GR-15.075 e INSCRIP: 1ª

Verzending en registratie van persoonsgegevens

Het verzenden van persoonlijke gegevens is verplicht om contact op te nemen en informatie te ontvangen over de diensten van Europe Car Shipping S.L. Het niet verstrekken van de gevraagde persoonsgegevens of het niet aanvaarden van dit beleid inzake gegevensbescherming heeft tot gevolg dat men zich niet kan inschrijven, registreren of informatie over deze diensten ontvangen.

Nauwkeurigheid en waarheidsgetrouwheid van de gegevens

De gebruiker die de informatie naar Europe Car Shipping S.L. stuurt. is als enige verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en juistheid van de opgenomen gegevens en ontslaat Europe Car Shipping S.L. van elke verantwoordelijkheid ter zake.

De gebruiker garandeert en is in elk geval verantwoordelijk voor de juistheid, geldigheid en authenticiteit van de verstrekte persoonsgegevens en verbindt zich ertoe deze naar behoren bij te werken.

De gebruiker stemt ermee in volledige en correcte informatie te verstrekken in het registratie- of inschrijvingsformulier.

Europe Car Shipping S.L. is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die niet van eigen makelij is en waarvan een andere bron wordt aangegeven, waarvoor evenmin enige aansprakelijkheid wordt aanvaard als voor hypothetische schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. Europe Car Shipping S.L. is niet verantwoordelijk voor enige schade die de gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van fouten, gebreken of weglatingen in de informatie wanneer deze afkomstig is van bronnen buiten Europe Car Shipping S.L..

Europe Car Shipping S.L. garandeert niet de permanente beschikbaarheid van de diensten en is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door de onbeschikbaarheid van de dienst door oorzaken van overmacht of fouten in de telematica netwerken van gegevensoverdracht, buiten haar controle.

Overdracht van gegevens

Europe Car Shipping S.L. geeft geen persoonlijke gegevens door aan derden. Indien zij echter aan een derde worden doorgegeven, zal vooraf informatie worden verstrekt door de betrokkene om uitdrukkelijke toestemming te vragen overeenkomstig de GDPR.

Uitoefening van rechten

U kunt uw mededelingen en uw rechten van toegang, rectificatie, annulering en verzet alsmede, op grond van de Europese verordening, van afschaffing, beperking van het gebruik en portabiliteit per post naar het volgende adres sturen: Calle Avenida de Valencia, R. La Santa Cruz, nº 31 Edf. Buganvilla 18690 Almuñécar (Granada), of per e-mail naar: info@cartransporteurope.com met een rechtsgeldig bewijs, zoals een fotokopie van uw identiteitskaart, en met vermelding van “GEGEVENSBESCHERMING” in de onderwerpregel.

Door dit beleid te aanvaarden stemt de gebruiker in met het gebruik van zijn persoonsgegevens door Europe Car Shipping S.L. voor commerciële communicatie en kan hij zijn rechten uitoefenen zoals hierboven aangegeven.

De gebruiker aanvaardt dat al zijn of haar persoonsgegevens volledig aan Aplazarse worden overgedragen vanaf het moment dat de gebruiker het contract voor de door Aplazarse aangeboden uitgestelde betalingsdienst initieert bij het kiezen van de betalingsvorm.

Deze aanvaarding strekt zich uit tot derden die voor de goede uitvoering van het contract toegang tot de bestanden nodig kunnen hebben.

Aanvaarding en instemming

De Gebruiker verklaart op de hoogte te zijn gebracht van de voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens en aanvaardt en stemt in met de verwerking ervan door Europe Car Shipping S.L. op de wijze en voor de doeleinden als aangegeven in dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigingen in het privacybeleid

Europe Car Shipping S.L. behoudt zich het recht voor dit beleid te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie, alsmede aan de praktijken in de sector.

In deze gevallen zal Europe Car Shipping S.L. de ingevoerde wijzigingen op deze pagina aankondigen met een redelijke aankondiging voordat ze worden doorgevoerd.

Back To Top
¿Necesitas ayuda?