skip to Main Content

I henhold til bestemmelsene i personvernforordningen (GDPR):

Europe Car Shipping S.L.
CIF: B-16991622
Adresse: Calle Avenida de Valencia, R. La Santa Cruz, nº 31 Edf. Buganvilla 18690 Almuñécar (Granada)

Innføring i handelsregisteret: Inscrita en el Registro Mercantil de Granada, Tomo: 861, Libro: 0, Folio: 102, Hoja: GR-15.075 e INSCRIP: 1ª

Oversendelse og registrering av personopplysninger

Det er obligatorisk å sende personopplysninger for å kontakte og motta informasjon om tjenestene som tilbys av Europe Car Shipping S.L.. Unnlatelse av å oppgi de forespurte personopplysningene eller ikke godta denne databeskyttelsespolitikken betyr at det er umulig å abonnere, registrere eller motta informasjon om disse tjenestene.

Dataenes nøyaktighet og pålitelighet

Brukeren som sender informasjonen til Europe Car Shipping S.L.. er den eneste ansvarlige for sannheten og riktigheten av dataene som er inkludert, og fritar Europe Car Shipping S.L. for ethvert ansvar i denne forbindelse.

Brukerne garanterer og er under alle omstendigheter ansvarlige for nøyaktigheten, gyldigheten og ektheten av personopplysningene som oppgis, og forplikter seg til å holde dem behørig oppdatert.

Brukeren forplikter seg til å oppgi fullstendig og korrekt informasjon i registrerings- eller abonnementsskjemaet.

Europe Car Shipping S.L. er ikke ansvarlig for sannheten av informasjonen som ikke er av egen utarbeidelse og som en annen kilde er angitt, for det som heller ikke påtar seg noe ansvar som for hypotetiske skader som kan oppstå for bruk av ovennevnte informasjon. Europe Car Shipping S.L. er fritatt for ansvar for eventuelle skader som brukeren kan lide som følge av feil, mangler eller utelatelser i informasjonen når den kommer fra kilder utenfor Europe Car Shipping S.L.

Europe Car Shipping S.L. garanterer ikke den permanente tilgjengeligheten av tjenestene, og er fritatt for enhver form for ansvar for mulige skader forårsaket av utilgjengelighet av tjenesten på grunn av force majeure eller feil i telematiske nettverk for dataoverføring, utenfor selskapets kontroll.

Overføring av data

Europe Car Shipping S.L. vil ikke overføre personopplysninger til tredjeparter. I tilfelle overføring til en tredjepart vil det imidlertid bli gitt forhåndsinformasjon som ber om uttrykkelig samtykke fra den berørte parten i samsvar med RGPD.

Utøvelse av rettigheter

Du kan sende dine meddelelser og utøve dine rettigheter til innsyn, retting, sletting og innsigelse samt, på grunnlag av den europeiske forordningen, undertrykkelse, begrensning av bruk og portabilitet per post til følgende adresse: Calle Avenida de Valencia, R. La Santa Cruz, nº 31 Edf. Buganvilla 18690 Almuñécar (Granada), eller via e-post til: info@cartransporteurope.com med juridisk gyldig bevis, for eksempel en fotokopi av ID-kortet ditt, og angi «DATA PROTECTION» i emnefeltet.

Ved å akseptere disse retningslinjene samtykker brukeren til at Europe Car Shipping S.L. bruker personopplysningene deres til kommersiell kommunikasjon og kan utøve sine rettigheter som angitt ovenfor.

Brukeren aksepterer at alle hans eller hennes personopplysninger vil bli overført i sin helhet til Aplazarse fra det øyeblikket brukeren initierer kontraktsinngåelsen av den utsatte betalingstjenesten som tilbys av Aplazarse når han eller hun velger betalingsform.

Denne godkjenningen gjelder også for tredjeparter som kan ha behov for å få tilgang til filene for å oppfylle kontrakten.

Aksept og samtykke

Brukeren erklærer å ha blitt informert om vilkårene for beskyttelse av personopplysninger, og aksepterer og samtykker til behandling av de samme av Europe Car Shipping S.L. på den måten og for de formålene som er angitt i denne policyen for beskyttelse av personopplysninger.

Endringer i personvernreglene

Europe Car Shipping S.L. forbeholder seg retten til å endre denne policyen for å tilpasse den til ny lovgivning eller rettspraksis, samt til bransjepraksis.

I disse tilfellene vil Europe Car Shipping S.L. kunngjøre endringene på denne siden med rimelig varsel før de implementeres.

Back To Top
¿Necesitas ayuda?